Zootaxonómia: az állatvilág sokfélesége

Borító: 
Szerző: 
Varga Zoltán (szerk.)
Kiadó neve: 
Pars Kft.
Kiadás éve: 
2021
Ismertető: 
Bolygónkon az élet több milliárd éve jött létre, és az evolúció folyamata azóta is zajlik. Ennek során a formák és funkciók sokfélesége egyre nő, még ha ezt olykor egy-egy nagyobb kihalási hullámidőlegesen vissza is veti. Ma az élet elképesztő gazdagságban népesíti be a Földet és ennek talán a leginkább lenyűgöző szelete az állatvilág változatossága.

Könyvünk célja tehát az állatvilág sokféleségének rendszerezett, mégis vázlatos áttekintése. Természetes, hogy a teljességre törekvés igénye e téren fel sem merülhet. Egyrészt, mert a természettudományok, bár már oly sok mindent feltártak a szubatomi részecskéktől a távoli galaxisokig, de még korántsem tárták fel és nem nevezték meg a körülöttünk hemzsegő vagy éppen észrevétlenül lappangó állatfajok jelentős hányadát. Másrészt az eddig felismert és elnevezett állatfajok neveinek puszta felsorolása is messze meghaladná könyvünk terjedelmi korlátait.
Célunk ezért inkább az állatvilág fő fejlődési irányait képviselő, ma is élő főbb csoportok rövid bemutatása. A közkeletű nevén „rendszertanként” ismert, de pontosabban a taxonómia és a szisztematika tudományágak tradícióit követve a kiválasztott fajokat egymásba ágyazott, többszintű hierarchiába rendezett csoportokba, azaz taxonómiai egységekbe sorolva, rendezetten ismertetjük. A taxonok hierarchikus elrendezésének célja egyrészt a csoportok bemutatása a rájuk jellemző, illetve elkülönítő jellegek alapján, másrészt a törzsfejlődési rokonsági viszonyoknak a kifejezése.
Bár a fejlődéstörténeti folyamatok és leszármazási kapcsolatok felderítésében a molekuláris genetikai és genomikai ismeretek rohamos fejlődése szinte forradalmi változásokat hozott, idevágó ismereteink mégis sokszor hipotetikusak. Ebből következik, hogy az itt bemutatott rendszer korántsem végleges, hanem ismereteink jelenlegi, folyamatosan változó, bővülő szintjét tükrözi.

A 29 szerző és a szerkesztők nevében őszintén reméljük, hogy e könyv hasznos útmutató lehet mindazoknak, akik bepillantást szeretnének nyerni az állatvilág lenyűgözően gazdag világába.
 
Forrás: A könyv borítója