Minőségpolitika

A Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár célja, hogy olyan felsőoktatási szakkönyvtárként és levéltárként működjön, amely hagyományos és új feladatait sikeresen összehangolja, szolgáltatásaiban törekszik maradéktalanul megfelelni a felhasználói igényeknek, aktívan részt vesz az Egyetem tudásmegosztó, tudásközvetítő tevékenységében, valamint nyilvános könyvtárként lehetőséget biztosít bárki számára a tudás megszerzéséhez. A megfogalmazott célok elérése érdekében a Könyvtár valamennyi munkatársa az alábbi nyilatkozatban foglaltak alapján kötelezi el magát a partnerközpontú, minőségi munka iránt.

Könyvtárunk tevékenységeit az alábbi alapelvek mentén végzi:

  • Minőségirányítás: A minőségügy iránti elkötelezettség a vezetőség, illetve minden munkatárs feladata és felelőssége. Biztosítjuk, hogy minden munkatársunk megismerje intézményünk Minőségpolitikáját, minőségirányítási rendszerünk céljait, felépítését, megvalósításának módszereit. Könyvtári és levéltári szolgáltatási tevékenységeinket az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelően kialakított, független tanúsító szerv által igazolt minőségirányítási rendszer keretein belül folytatjuk. A Minőségpolitikában foglalt célok teljesülését a menedzsment rendszeresen, évenként vezetőségi átvizsgálás keretében értékeli, és a SWOT elemzés eredményeivel egybevetve határozza meg az előtte álló időszakra vonatkozó minőségcélokat.
  • Használóközpontúság: Működésünk során a könyvtárhasználók számára magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtunk. Szolgáltatásaink és minőségirányítási rendszerünk ellenőrzése és folyamatos fejlesztése érdekében figyelemmel kísérjük, rendszeresen mérjük Olvasóink elégedettségét, igényeit. Szolgáltatásainkat kulturált, barátságos, a modern kor követelményeinek megfelelő, a tanulást, a kutatást, az olvasást támogató intelligens könyvtári és levéltári környezetben kívánjuk biztosítani Olvasóink számára.
  • Nyilvánosság: Az intézmény szolgáltatásairól minden információ elérhető személyesen és elektronikus úton, honlapunkon. Gondoskodunk arról, hogy Küldetésünket, Minőségpolitikánkat a munkatársaink és a szolgáltatásainkhoz kapcsolódó partnereink megismerjék, alkalmazzák, valamint biztosítjuk a hozzáférést a nyilvánosság számára is.
  • Szabályozottság: A mindenkori törvényi előírásoknak (jogszabályoknak, határozatoknak), az egyetemi és könyvtári belső szabályzatoknak, valamint az általunk vállalt egyéb követelményeknek megfelelően végezzük tevékenységünket.
  • Gazdaságosság, hatékonyság: Az intézmény tudatos, megtervezett költségvetéssel gazdálkodik, amely mellett a pályázati forrásokat is keressük a fejlesztések megvalósításához.
  • Tudásátadás: A Könyvtár vezetése elkötelezett a munkatársak képzésének fontossága mellett, támogatja és megköveteli a rendszeres képzést, önképzést, a könyvtáros hivatás etikai szabályainak szellemében végzett tevékenységet.
  • Partnerség: Könyvtárunk elkötelezett a partnerkapcsolatok építésében, ápolásában, erősítésében.