Központi elérhetőségek

Elérhetőségeink

Szolgáltatás E-mail Telefon

Olvasószolgálat, kölcsönzés, tájékoztatás

konyvtar@uni-mate.hu

(28)522-000/1173

Könyvtárközi kölcsönzés

konyvtarkozi@uni-mate.hu (28)522-000/1171

Könyvgyarapítás

konyvgyarapitas@uni-mate.hu (28)522-000/1045

Folyóirat-gyarapítás

folyoiratgyarapitas@uni-mate.hu (28)522-000/1043

MTMT

mtmt@uni-mate.hu (28)522-000/1171

E-learning

elearning@uni-mate.hu (28)522-000/1177

Levéltár

leveltar@uni-mate.hu (28)522-000/1170