A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban

Borító: 
Lapok: 
Szerző: 
Benkő Elek (szerk.)
Zatykó Csilla (szerk.)
Kiadó neve: 
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet
Kiadás éve: 
2021
Ismertető: 
„A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban” című kötet jelent meg Benkő Elek, a BTK Régészeti Intézet igazgatója és Zatykó Csilla, az intézet tudományos főmunkatársa szerkesztésében. A hasonló című OTKA/NKFI kutatási program eredményeire támaszkodó tanulmánykötet a nemzetközi környezettörténeti, tájrégészeti kutatás főbb témáit, illetve ezek Kárpát-medencei vonatkozásait érinti (klímatörténet, erdő- és vízgazdálkodás, kolostortáj, földművelés, állattartás, központ és periféria), és a magyar honfoglalás előzményeitől a kora újkorig terjedő időszakot öleli fel.