Evolúciós kvantitatív genetika

Borító: 
Lapok: 
Szerző: 
Pecsenye Katalin
Kiadó neve: 
Pars Kft
Kiadás éve: 
2018
Ismertető: 
"A kvantitatív genetika ismerete elengedhetetlen az elemi evolúciós és ökológiai folyamatok megértéséhez. Ezért az evolúciós kvantitatív genetika olyan tárgy, ami fontos részét kell hogy képezze a biológus mester- és PhD képzésnek, különösen a szupraindividuális biológia területén. Ennek ellenére magyar nyelven csak az agráriumban szükséges kvantitatív genetikai ismereteket tartalmazó tankönyvek jelentek meg. A jelen kötet olyan hiányt pótol, ami a kvantitatív genetika és az evolúcióbiológia határmezsgyéjét tárgyalja, e két tudományterület közötti kapcsolódási pontokat tárja fel.
Ez a könyv nemcsak az MSc és a PhD hallgatók kvantitatív genetikai ismereteinek a megalapozására szolgál, de a tanárok, a biológia és az evolúció iránt érdeklődők, valamint az agrárszakemberek is forgathatják kézikönyv gyanánt. A kilenc fejezet átfogja a kvantitatív genetika valamennyi fontos ágát, különös hangsúlyt fektetve az evolúcióbiológiához közeli területekre. A fejezetek gazdagon illusztráltak, 181 ábra segíti az olvasottak megértését. A fogalomtár 174 címszóból áll, melyben a klasszikus és a kvantitatív genetika, a populációgenetika, valamint a hozzájuk kapcsolódó evolúcióbiológiai alapfogalmak definíciói találhatók. Az egyes témakörökben való elmélyülést a fejezetek végén megtalálható hivatkozott irodalmi források, valamint a témához kapcsolódó feladatok, gondolkodtató kérdések és problémák segítik. Ezek részletes megoldását az utolsó fejezet tartalmazza. A könyv különös értéke az, hogy minden tárgyalt fogalmat és folyamatot számos esettanulmány illusztrál."
 
Forrás: a könyv borítója