Biogeográfia: Az élet földrajza

Borító: 
Lapok: 
Szerző: 
Varga Zoltán
Kiadó neve: 
Pars Kft
Kiadás éve: 
2019
Ismertető: 
"Könyvünk e határterületi tudományág első modern, magyar nyelvű szintézise. Az élőlények elterjedésében meghatározható, megfelelő ismeretek alapján megjósolható szabályosságok, vannak. A felismerésükhez szükséges tudásunk különböző biológiai és földtudományi területekről ered. Az ökologikus szemléletű irányzat az élőlények és környezetük kölcsönhatásai alapján az elterjedésükre ható releváns tényezőket igyekszik feltárni. Az evolúciós irányzat pedig abból a felismerésből indul ki, hogy a mai ökológiai színjáték" minden szereplőjének evolúciós előélete van, amely meghatározza, hol-mikor léphetett színre, terjedhetett, szét vagy szorult menedékbe, milyen közösségeknek vált részesévé, és miként halhatott ki.
 
A globális biogeográfia a bioszféra olyan, legáltalánosabb jelenségeit vizsgálja, mint az általános övezetesség, illetve a sugárzó energia földfelszíni tér-idő eloszlásából következő mintázatok és folyamatok. Továbbá azt, hogy az élővilág sokfélesége milyen tér-idő mintázatokat mutat a különböző geológiai korokban; mikor voltak a sokféleség felvirágzásai és krízisei hogyan lehettek a lemeztektonikai- és a klímaciklusok a bioszféra változásainak ritmusszabályozói.
 
Három évtizede tudományunk egyik legizgalmasabb, új határterületeként alakult ki a filogeográfia, amely a filogenetikus biogeográfiával együtt a könyv gerincét képezi. A molekuláris evolúciógenetika új eszközöket adott a biogeográfia kezébe. A populációk demográfiai és genetikai struktúrájának elemzésével olyan evolúciós folyamatok váltak vizsgálhatóvá, mint a génáramlás és a migráció, a genetikai sodródás és a szelekció, a populációk túlélése, illetve kihalása. E folyamatok elemzésével érthetjük meg az elterjedési területek történeti-evolúciós szerkezetét és dinamikáját.
Az élőlények az ökológiai körülmények változásának érzékeny indikátorai, igy az egyes fajok elterjedésváltozásainak ismerete egyaránt nélkülözhetetlen a mező- és erdõgazdálkodók és a természetvédők számára is."
 
Forrás: a könyv borítója