Bemutatkozás

A levéltár elsődleges feladata az egyetem és jogelőd intézményei hivatali működése során keletkezett történeti értékű dokumentumainak begyűjtése, rendezése, az iratanyag kutathatóságát lehetővé tevő segédletek elkészítése. Gyűjti még az egyetem volt oktatóinak irathagyatékait is. A levéltár az őrzésében lévő dokumentumokból a kutató- és ügyfélszolgálat keretében biztosít adatszolgáltatást. 

Az intézmény további feladatai közé tartozik az egyetemi iratkezelés felügyelete, az egyetemi levéltári hálózat megszervezése és szakmai irányítása, tudományos tevékenység végzése (részvétel az egyetemtörténeti kutatásokban, tanulmányok és forráskiadványok készítése a levéltári anyag felhasználásával), valamint közművelődési feladatok ellátása (pl. iratkölcsönzés, közreműködés kiállítások rendezésében, a levéltári munkát, gyűjteményt ismertető előadások tartása).