Előfizetett adatbázisok

Egyetemünk 29 nemzetközi és hazai tudományos szakirodalmi adatbázist fizet elő a 2021. évre, amelyek valamennyi campusunkról és telephelyünkről ingyenesen elérhetővé váltak, illetve jelentős részük kínál távoli hozzáférést is.
 
AKADÉMIAI KIADÓ FOLYÓIRATCSOMAG
 
Adatbázis: Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag
Adatbázis leírása: Az Akadémiai Kiadó összesen 80 nemzetközi és hazai, döntő többségükben magyar főszerkesztők által irányított lapot tartalmazó csomagja széles merítésben közli a természet- és társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt. A csomag tartalmazza a kiadó gondozásában megjelenő szinte összes kurrens és archív folyóirat elérését teljes szöveggel. A teljes szövegű adatbázis a természet- és a társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be.
Publikálási lehetőség: Az open access publikálási lehetőséget is magában foglalja.
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: http://www.akademiai.com/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.akademiai.com/action/ssostart
AKADÉMIAI KIADÓ MAGYAR ELEKTRONIKUS REFERENCIAMŰ SZOLGÁLTATÁS (MERSZ)
Adatbázis: MERSZAK mersz
Adatbázis leírása: Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több száz magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt.
2021 elején csaknem 600 mű érhető el a felületen a legkülönbözőbb tudományterületekről, a biológiától a zenetudományig.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: http://mersz.hu/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://shibboleth.mersz.org/
ARCANUM DIGITÁLIS TUDOMÁNYTÁR
 
 
Adatbázis: Arcanum Digitális Tudománytár
Adatbázis leírása: Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://adtplus.arcanum.hu/hu/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://adtplus.arcanum.hu/hu/accounts/shibsession/?next=/hu/
ATTRAKTOR KIADÓ
 
Adatbázis: Attraktor Kiadó
Adatbázis leírása: Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett közép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó több mint 250 kötetét tartalmazza. Az elmúlt évben közel 100 kötettel bővült a szolgáltatott tartalom.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.szaktars.hu/attraktor/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.szaktars.hu/attraktor/
BALASSI KIADÓ
 
Adatbázis: Balassi Kiadó
Adatbázis leírása: A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére. A folyamatosan frissülő adatbázisban közel 900 önálló mű található meg.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.szaktars.hu/balassi/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.szaktars.hu/balassi/
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (CUP) JOURNALS – BUSINESS COLLECTION
Adatbázis: Business Collection
Adatbázis leírása: A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi területen kiemelkedő, de a természet- és műszaki tudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóiratban összesen 1 millió tanulmány teljes szövege érhető el.
Publikálási lehetőség: Az open access publikálási lehetőséget is magában foglalja.
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.cambridge.org/core
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (CUP) JOURNALS – ENGINEERING & TECHNOLOGY COLLECTION
Adatbázis: Engineering & Technology Collection
Adatbázis leírása: A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi területen kiemelkedő, de a természet- és műszaki tudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóiratban összesen 1 millió tanulmány teljes szövege érhető el.
Publikálási lehetőség: Az open access publikálási lehetőséget is magában foglalja.
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.cambridge.org/core
CLARIVATE ANALYTICS – CITATION CONNECTION
 
Adatbázis: Citation Connection
Adatbázis leírása: A Clarivate Analytics adatbázisa több mint 29 800 folyóirat 1,7 milliárd hivatkozását dolgozza fel. A Citation Connection csomag kiegészíti a Web of Science Core Collection tartalmát a Book Citation Indexszel, Conference Proceedings Citation Indexszel, Current Chemical Reactions-szel és az Index Chemicus-szal, a Web of Science platform tartalmát pedig a kutatási adatokkal (Data Citation Index), szabványokkal (Derwent Innovation Index) és szakterületi hivatkozási adatbázisokkal (Biosis Citation Index, Current Contents Connect Medline, Zoological Records).
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: http://apps.webofknowledge.com/  
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: http://apps.webofknowledge.com/
CLARIVATE ANALYTICS – JOURNAL AND HIGHLY CITED DATA (JHCD)
 
Adatbázis: Clarivate Analytics – Journal and Highly Cited Data (JHCD)
Adatbázis leírása: A Clarivate Analytics tudománymetriai adatbázisa az impakt faktorokat tartalmazó Journal Citation Reports (JCR) és a legidézetebb cikkeket, szerzőket, intézményeket tartalmazó Essential Science Indicators (ESI) adatbázisok közös továbbfejlesztett felülete. A JHCD segítségével lekérdezhető az egyes folyóiratok impakt faktora és megállapítható a Highly Cited és Hot Paper a Web of Science-ben.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://jcr.clarivate.com/  
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://jcr.clarivate.com/
CLARIVATE ANALYTICS – WEB OF SCIENCE
Adatbázis: Primary Collection
Adatbázis leírása: A Clarivate Analytics hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait. Elsősorban szakirodalom keresésére alkalmas, illetve segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: http://apps.webofknowledge.com/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: http://apps.webofknowledge.com/
DE GRUYTER JOURNALS – COMPLETE PACKAGE
 
Adatbázis: Complete Package
Adatbázis leírása: A De Gruyter kiadó 350 online folyóirat mellett további 100 open access folyóirat elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig elérhetők teljes szöveggel a tanulmányok.
Publikálási lehetőség: Az open access publikálási lehetőséget is magában foglalja.
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.degruyter.com/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.degruyter.com/
 
EBSCO – ACADEMIC SEARCH COMPLETE
Adatbázis: Academic Search Complete
Adatbázis leírása: A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 6300 előfizetéses folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. A felületen további open access folyóiratok és más források is hozzáférhetők.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: http://search.ebscohost.com
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib
ELSEVIER – SCIENCEDIRECT
Sciencedirect
Adatbázis: ScienceDirect
Adatbázis leírása: A ScienceDirect az Elsevier kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. Az adatbázisban közel 2200 lektorált folyóirat érhető el.
Publikálási lehetőség: Az open access publikálási lehetőséget is magában foglalja.
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: http://www.sciencedirect.com/  
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: http://www.sciencedirect.com/
ELSEVIER – SCOPUS
Scopus
Adatbázis: Scopus
Adatbázis leírása: Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.scopus.com/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.scopus.com/
GONDOLAT KIADÓ
 
Adatbázis: Gondolat Kiadó
Adatbázis leírása: Az adatbázisban a Gondolat Kiadó mintegy 700 történelem- és társadalomtudományi kiadványa érhető el.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.szaktars.hu/gondolat/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.szaktars.hu/gondolat/
iEEE8
Adatbázis: iEEE8
Adatbázis leírása: Az IEEE Xplore az Institute of Electrical and Electronics Engineers teljes szövegű műszaki adatbázisa. Folyóiratcikkek, könyvek, műszaki leírások és konferenciaanyagok egyaránt elérhetők benne, összesen 170 folyóirat és 2000 könyv teljes szövege érhető el a szolgáltatás keretében.
Publikálási lehetőség: Az open access publikálási lehetőséget is magában foglalja.
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
KORTÁRS KIADÓ
 
Adatbázis: Kortárs Kiadó
Adatbázis leírása: Az adatbázisban a Kortárs Kiadó magyar irodalomtörténeti és –elméleti kiadványai érhetők el.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.szaktars.hu/kortars/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.szaktars.hu/kortars/
KOSSUTH KIADÓ
 
Adatbázis: Kossuth Kiadó
Adatbázis leírása: Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 220 szakkönyvét tartalmazza. 2021-ben várhatóan 270 cím lesz elérhető az oldalon. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg. Az adatbázisban egyes kiadványok váltakozva PDF, illetve ePUB formátumban érhetők el.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://zeusz.kossuth.hu
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: A Kossuth kiadó a távoli hozzáférést biztosító kód: DKDGF1IDQ
KRONOSZ KIADÓ
 
Adatbázis: Kronosz Kiadó
Adatbázis leírása: A Kronosz Kiadó fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs, illetve Baranya megye helytörténetét feldolgozó kiadványok, de irodalomtörténeti és művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes könyvállományát tartalmazza, amely folyamatosan frissül az újonnan megjelenő könyveikkel.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.szaktars.hu/kronosz/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.szaktars.hu/kronosz/
L’HARMATTAN DIGITÁLIS ADATBÁZIS
 
Adatbázis: L’Harmattan Digitális Adatbázis
Adatbázis leírása: A L'Harmattan Könyvkiadó utóbbi 20 évben kiadott 1600 szak- és tankönyvét, valamint magas színvonalú szépirodalmi munkákat tartalmazó adatbázisa. A rendszer korlátlan számú egyidejű elérést, teljes szövegű keresést, kijelölést-másolást, valamint könyvenként 50 tetszőlegesen kiválasztott oldal letöltését teszi lehetővé. A tartalom folyamatosan, évente mintegy 150 kötettel bővül.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.szaktars.hu/harmattan/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.szaktars.hu/harmattan/
Magyar Szabványügyi Testület – szabványkönyvtár
 

Szolgáltató: Magyar Szabványügyi Testület
Hozzáférés: MATE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár (KDKL)
Megjegyzés: Az adatbázis használatához könyvtárosi bejelentkezés szükséges, a használati szándékot a MATE KDKL olvasószolgálatán lehet jelezni. A szabványok szövege és a kiadványok kizárólag képernyőn való olvasásra nyithatók meg.
 
Ismertetés: Az Online Szabványkönyvtár egy virtuális könyvtár, ahol a szabványinformációk, a szabványok szövege és a kiadványok kizárólag képernyőn való olvasásra nyithatók meg, tehát nem nyomtathatók és nem letölthetők.
A szabványok és szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak.
NAPVILÁG KIADÓ
 
Adatbázis: Napvilág Kiadó
Adatbázis leírása: Az adatbázisban 360 kötet található a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű ismereteket.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.szaktars.hu/napvilag/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.szaktars.hu/napvilag/
OSIRIS KIADÓ
 
Adatbázis: Osiris
Adatbázis leírása: Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1700 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.szaktars.hu/osiris/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.szaktars.hu/osiris/
OXFORD ART ONLINE
 
 
Adatbázis: Oxford Art Online
Adatbázis leírása: Az Oxford University Press adatbázisa művészettörténeti és szépirodalmi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartalmazza múzeumi képanyagokkal kiegészítve. A gyűjteményben több mint 45 ezer szócikk, 22 ezer életrajz és 7 ezer tételes múzeumi képanyag között lehet keresni.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: http://www.oxfordartonline.com/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: http://www.oxfordartonline.com/
PROQUEST CENTRAL
Adatbázis: Central
Adatbázis leírása: A teljes szövegű multidiszciplináris adatbázis 12 ezer teljes szövegű kurrens periodikát dolgoz fel, üzleti, orvostudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, pedagógiai, természet- és műszaki tudományi és interdiszciplináris területeken. A tudományos folyóiratok mellett szakmai folyóirat, napilapok, műhelytanulmányok, doktori értekezések, videók és más dokumentumok is elérhetők az 1970-es évektől napjainkig.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://search.proquest.com/index?accountid=28776
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://search.proquest.com/index?accountid=28776
SPRINGER NATURE – SPRINGER JOURNALS (SPRINGERLINK)
Adatbázis: Springer Journals (SpringerLink)
Adatbázis leírása: A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne.
Publikálási lehetőség: Az open access publikálási lehetőséget is magában foglalja.
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: http://link.springer.com/
SZAKTUDÁS KIADÓ
 
Adatbázis: Szaktudás Kiadó
Adatbázis leírása: A Szaktudás Kiadó Ház megalakulása óta több mint 600 – nagyrészt agrártudományi – könyvet jelentetett meg. A komolyabb, magasabb szakmai igényű olvasóinknak írt szakkönyveket nemcsak az agrár-felsőoktatásban használják, hanem mérnökök, szakemberek, nagytermelők, profi gazdálkodók könyvtárait is gazdagítják.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.szaktars.hu/szaktudas/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.szaktars.hu/szaktudas/
TINTA KÖNYVKIADÓ – SZAKKÖNYVTÁR
 
Adatbázis: SzakKönyvTár
Adatbázis leírása: A Tinta Könyvkiadó utóbbi több mint húsz évben megjelent szakkönyvtermését tartalmazó adatbázis. Társadalomtudományi, főként nyelvészeti, kommunikációtudományi szakkönyvek gyűjteménye. Az adatbázis több mint 1500 szerző munkáját tartalmazza. A szakkönyvek szerzői a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek munkatársai, az ELTE, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyíregyházi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem és más egyetemek, főiskolák oktatói-kutatói. Az adatbázis év közben is folyamatosan frissül az újonnan megjelenő szakkönyvekkel.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://www.szaktars.hu/tinta/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://www.szaktars.hu/tinta/
TINTA KÖNYVKIADÓ – SZÓTUDÁSTÁR
 
Adatbázis: SzóTudásTár
Adatbázis leírása: Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy felületen érhető el.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: http://szotudastar.hu
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: http://szotudastar.hu
 
 TYPOTEX – INTERKÖNYV
Adatbázis: Interkönyv
Adatbázis leírása: A Typotex kiadó Interkönyv adatbázisa 600 magyar nyelvű e-könyvhöz biztosít hozzáférést. A gyűjteményt főként természet- és társadalomtudományok köréből származó kiadványok adják, amelyek az elmúlt húsz év eredményeit feldolgozó tudományos munkák, felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek.
Publikálási lehetőség: -
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://edu.interkonyv.hu
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://edu.interkonyv.hu
WILEY ONLINE LIBRARY FULL COLLECTION
Adatbázis: Wiley Online Library
Adatbázis leírása: 1997-től napjainkig 1500 folyóiratból mintegy 6 millió tanulmány érhető el teljes szöveggel az adatbázisban. A multidiszciplináris adatbázis elsősorban orvos-, természet- és társadalomtudományokban kiemelkedő, de minden tudományterület képviselve van benne.
Publikálási lehetőség: Az open access publikálási lehetőséget is magában foglalja.
Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: http://onlinelibrary.wiley.com
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://onlinelibrary.wiley.com/action/ssostart?redirectUri=%2F