Szent István Archívum

A Szent István Archívum a Szent István Egyetem repozitóriuma, amely elektronikus formában tárolja és hozzáférhetővé teszi az Egyetem oktatási és kutatási tevékenysége során keletkezett és megőrzendő dokumentumokat, valamint tartalmazza a Könyvtár digitalizálási programjai során létrejött tartalmakat.

A gyűjtemények gyarapodása az Egyetemen tudományos tevékenységet folytató oktatók, kutatók, valamint a doktorjelöltek és hallgatók közreműködésével történik.

Az adatok és a dokumentumok feltöltését, a feltöltések szakmai felügyeletét az egyetemi szakkönyvtárak munkatársai végzik.
 

Az archívumon belül elérhető gyűjtemények

PhD

http://phd.szie.hu

A gyűjtemény a Szent István Egyetem doktori iskoláiban, doktori fokozatszerzés céljából elkészült PhD dolgozatokat, valamint azok magyar, illetve idegen nyelvű téziseit tartalmazza, teljes szöveggel.

E-kiadványok

http://fulltext.szie.hu

A Szent István Egyetemmel hallgatói, illetve oktatói, kutatói jogviszonyban álló személyeknek a jogviszony időtartama alatt, az Egyetemen végzett tudományos tevékenységük kimeneteként előálló publikációk, közlemények, kiadványok teljes szövegű gyűjteménye.

Régi ritka könyvek és folyóiratok

http://rrkonyvek.szie.hu

A gyűjtemény a szakkönyvtárak történeti értékű, régi dokumentumainak digitalizált változatát teszi elérhetővé.

 

Elérhetőség

E-mail cím:  archivum@szie.hu

Telefon: +36-28-522-000/1177