Egyetemi iratkezelés

Az 1995. évi LXVI. Levéltári Törvény, a 27/2015. (V.27.) EMMI rendelet, valamint az Egyetem hatályos Iratkezelési Szabályzata értelmében a SZIE KDKL Levéltárának feladata a gödöllői székhelyen, valamint a levéltárral nem rendelkező karokon működő, önálló iratkezelést végző szervezeti egységek iratkezelésének ellenőrzése. Az ellenőrzést a Levéltár éves munkaterve szerinti beosztásban végzi. A felmérés során Szervnyilvántartó lap kitöltésére kerül sor, amely rögzíti az iratkezelés folyamatát, a keletkezett iratok típusát, mennyiségét, tárolási körülményeit meghatározó adatokat, információkat. A kitöltött nyomtatvány egy példányát az ellenőrzött szerv is kézhez kapja. Az esetleges problémákról jegyzőkönyv készül, azok megoldását meghatározott határidőn belül a Levéltár újra ellenőrzi.

A Levéltár feladata a szervezeti egységek iratselejtezésének ellenőrzése is. A selejtezést az Egyetem hatályos iratkezelési szabályzata szerint kell elvégezni és Selejtezési jegyzőkönyvvel kell dokumentálni. A selejtezéshez minden esetben szükséges a Levéltár hozzájárulása. A maradandó értéket nem képviselő, selejtezésre kiválogatott iratok megsemmisítését a selejtezési jegyzőkönyv záradékolásával a Levéltár engedélyezi.

A hatályos egyetemi Iratkezelési Szabályzat és Irattári Terv a SZIE Honlap/Munkatársak/Szabályzatok pont alatt elérhető.

Letölthető dokumentumok:

Iratselejtezés, iratátadás

 

Iratkezelés ellenőrzése